• Thời hạn học bổng: 12 tháng
  • Trợ cấp 500.000 Won/tháng.

Học bổng tiếng Hàn

– Đối tượng áp dụng:

  • Sinh viên nước ngoài có chứng chỉ TOPIK đã nhập học tại Hanyang.
  • Có thể nhận cùng lúc nhiều loại học bổng
  • Có bảo hiểm y tế đầy đủ

– Giá trị học bổng:

  • TOPIK 3: Miễn phí phí nhập học 40.000 Won và 30% học phí ở kỳ đầu tiên khi học chuyên ngành ở Hanyang.
  • TOPIK 4: Giảm 50% học phí ở kỳ học đầu tiên, miễn phí nhập học 40.000 WOn và trợ cấp 190.000 Won/tháng (1 kỳ học).
  • TOPIK 5 trở lên: Giảm 70% học phí kỳ học đầu tiên.

Ký túc xá Đại học Hanyang

Đại học Hanyang ở giữa thủ đô Seoul, do vậy nếu ở trọ ngoài thì chi phí sẽ khá cao. Lựa chọn ở ký túc xá đại học Hanyang sẽ là một quyết định sáng suốt cho DHS quốc tế.
Ký túc xá Hanyang được hỗ trợ nhiệt tình từ chính phủ Hàn, do vậy KTX trường này luôn đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Mức phí ở KTX ĐH Hanyang sẽ có sự khác nhau giữa các loại phòng và giữa các cơ sở. Ở ĐH Hanyang sẽ có 2 loại ký túc xá: KTX trong khuôn viên trường và KTX ngoài khuôn viên trường.
Nếu bạn đang theo học khóa học tiếng Hàn tại trường (tức sinh viên dự bị địa học) thì mức phí đóng ở KTX sẽ thấp hơn so với sinh viên chuyên ngành đại học hoặc cao học.

Sơ đồ các điểm ký túc xá trường Đại học Hanyang
Sơ đồ các điểm ký túc xá trường Đại học Hanyang

Mức phí ở từng cơ sở như sau:

Ký túc xá trong khuôn viên trường

Trong trường có 1 khu KTX duy nhất dành cho sinh viên, mức phí phải đóng như sau:

Giới tính Tòa nhà KTX Loại phòng Phí KTX  (Won/kỳ) Tiền cọc (Won) Tổng/người/kỳ (Won)
Nam Techno 2 người 1,464,000 50,000 1,514,000
3 – 4 người 1,374,000 1,424,000
Các khu khác 4 người 716,000 766,000
Nữ Gaenari 1 người 2,196,000 2,246,000
Khu nhà Quốc tế 1 người 2,196,000 2,246,000
2 người 1,464,000 1,514,000
Khu nhà khác 4 người 716,000 766,000
Ký túc xá Đại học Hanyang
Ký túc xá Đại học Hanyang