AVT Education – Tuyển dụng Content Marketing Tháng 4

– Bạn là người yêu thích những lời hay – ý đẹp – Bạn cực “ham hố” tìm hiểu văn hóa các nước trên thế giới, trong đó có nước Đức xinh đẹp, phồn hoa Vị trí nhân viên nội dung (Content MKT) tại AVT Education chính là dành cho bạn! Mô tả công việc:

Tuyển dụng nhân viên nội dung

– Bạn là người yêu thích những lời hay – ý đẹp – Bạn cực “ham hố” tìm hiểu văn hóa các nước trên thế giới, trong đó có nước Đức xinh đẹp, phồn hoa – Vị trí nhân viên nội dung (Content MKT) tại AVT Education chính là dành cho bạn! Chân dung của