AVT Education thông báo tuyển dụng chuyên viên C&B

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN VIÊN C&B CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, PHÚC LỢI Kiểm soát chấm công của các bộ phận, hoàn thiện số liệu tính lương hàng tháng, đảm bảo chi trả tiền lương chính xác và đúng hạn Theo dõi và thực hiện các thủ tục theo chính sách về chế độ