Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức tháng 01/2018

AVT Education xin thông  báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức A1, A2, B1 mới trong tháng 01/2018. Khai giảng các lớp trình độ A1 Thời gian: 15/1/2018 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ đạo miễn phí: 1 – 2 buổi/tuần Khai giảng các lớp trình độ A2 Thời gian: 19/12/2018, 04/01/2018, 26/01/2018 …

Đọc tiếpLịch khai giảng các khóa học tiếng Đức tháng 01/2018