Chi nhánh Hồ Chí Minh

Văn phòng đặt tại thành phố lớn nhất khu vực phía nam Việt Nam, cơ sở vật chất cũng rất được AVT đầu tư phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của học viên.