Du học nghề điều dưỡng tại Đức: Mức lương cơ bản của một điều dưỡng viên?