AVT Education kí kết hợp tác với nhiều trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc.