AVT EDUCATION – PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Để nâng cao chất lượng giảng dạy tại Tổ chức Giáo dục AVT Education, chúng tôi xin gửi đến học viên phiếu khảo sát chất lượng dịch vụ giảng dạy. Rất mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi của học viên để chất lượng đào tạo tại công ty ngày càng tốt hơn.

Các bạn đưa ra ý kiến bằng cách tích vào đáp án tương ứng mà các bạn cho là phù hợp (Mỗi câu có thể chọn nhiều đáp án).

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn quan tâm đến học nghề tại Đức - Nhật Bản - Hàn Quốc

Gọi điện
Tư vấn miễn phí