HAI PHONG BRANCH

Văn phòng được đặt tại trung tâm của thành phố cảng Hải Phòng, thu hút đông đảo học viên khu vực Đông Bắc Bộ theo học. Đây cũng là chi nhánh có được đội ngũ học viên năng động và sôi nổi nhất của AVT.