DA NANG BRANCH

Thành lập sau cùng trong hệ thống chi nhánh AVT, văn phòng đặt tại trung tâm thành phố đáng sống nhất Việt Nam – Tp Đà Nẵng. Chi nhánh cũng đã phát triển nhanh chóng, ngay từ khi mới thành lập trong 2 tháng đầu tiên đã có hơn 20 học viên đến nhập học và nộp hồ sơ du học tại AVT Đà Nẵng.